13 października 2019 3 minut na przeczytanie

Jak poprawnie obliczyć ZUS?

Kategorie : Podatki

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi własną działalność gospodarczą ma obowiązek odprowadzenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są to składki na rzecz ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego (emerytury i renty). W momencie, gdy decyduje się na opłacanie pełnych składek, musi również opłacać składkę z tytułu Funduszu Pracy. Kiedy natomiast dany przedsiębiorca zatrudnia w swojej firmie także jakiegoś pracownika, to jego obowiązki wobec ZUS-u dotyczą także tej osoby, którą zatrudnia. O takie sprawy dba księgowość Olsztyn ma wiele biur, które pomagają w takim rozliczeniu. To, w jakiej wysokości składki należy odprowadzić jest uzależnione od wielu czynników, w dalszej części artykułu znajdzie się więcej informacji na ten temat. 

Jak te składki rosną!

W 2019 roku nastąpił wzrost podstawowych składek ZUS aż o 7,18%, a więc o 65,89 złotych i wyniosą niewiele poniżej 1000 zł (bez składki zdrowotnej). Wiąże się to ze wzrostem wysokości przeciętnego wynagrodzenia na przyszłoroczny budżet, bo to właśnie w odniesieniu do tego parametru oblicza się wysokość składek. Z kolei składka zdrowotna jest wyliczana w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale. Całość składek to ponad 1300 złotych, czyli o 88,27 złotych więcej, niż w poprzednim roku. Dotychczasowe, coroczne podwyżki ZUS-u były znacznie niższe i kształtowały się na poziomie 20-60 złotych.  

Składki, obliczane w odniesieniu do przychodu

Według nowych przepisów, można teraz korzystać z możliwości obliczania swojej składki ZUS w odniesieniu do osiąganych przez nas przychodów. Jednakże, tylko wtedy, gdy w poprzednim roku nasze przychody nie były wyższe niż 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Z tej formy rozliczeń korzysta obecnie 125 tysięcy polskich firm. Aby obliczyć wysokość takich składek, należy pamiętać o tym, że nie mogą być one wyższe niż obniżone składki dla osób, które dopiero zaczęły swoją działalność i nie mogą być niższe niż te minimalne, ustalone dla wszystkich przedsiębiorców. Wylicza się je między innymi jako średniomiesięczny przychód z poprzedniego roku przemnożony przez odpowiedni współczynnik. Współczynnik ten stanowi prognozę aktualnego przeciętnego wynagrodzenia x0,24/minimalną wartość wynagrodzenia, otrzymywanego w styczniu bieżącego roku. Specjaliści z https://www.biurogetek.pl/ dobrze wiedzą, jak sobie z tym radzić. 

Dla przykładu, jeśli łączny przychód wynosi 30 tysięcy złotych, a nasza działalność jest sezonowa, czyli wykonujemy ją przez 6 miesięcy w roku, a przez pozostały okres czasu jest zawieszona. Wówczas nasz średniomiesięczny przychód wynosi 5 tysięcy złotych. Chcąc ustalić wysokość naszych składek musimy pomnożyć go przez właściwy współczynnik – 5 tysięcy zł x 0,5151, co daje 2575,5 złotych, stanowiących podstawę wymiaru płaconych przez nas składek. Gdy obliczymy wartość wszystkich składek dla tej stawki całość wyniesie 877,99 złotych (bez uwzględnienia składki zdrowotnej).

Niestety z tego rodzaju rozliczeń nie możemy korzystać przez cały czas. Jak się okazuje, zgodnie z ustawą można z nich korzystać jedynie przez okres trzech lat, a później można powrócić do nich dopiero po czasie dwóch lat przerwy. W tym okresie należy opłacać pełny ZUS, o którym wspomniano na początku artykułu.  Z pewnością warto zapoznać się z, co w tym zakresie oferuje biuro rachunkowe Olsztyn cennik ma dość przystępny. 

Zostaw komentarz

3 + 6 =