9 stycznia 2018 1 minut na przeczytanie

Progi podatkowe w 2018 roku

Kategorie : Gospodarka, Podatki

W 2018 roku zmienia się dużo obowiązujących dotychczas reguł dotyczących podatków w Polsce. Wśród nich znajdują się także te odnoszące się do PIT – podatku dochodowego od osób fizycznych – jego progów podatkowych i kwoty wolnej od podatku.

Progiem podatkowym nazywa się stawkę procentową PIT-u. W tym przypadku w obowiązujących przepisach nic się nie zmieniło i w Polsce nadal występować będą dwa progi.

Pierwszy próg podatkowy

Pierwszy próg podatkowy został ustalony na 18 %. Określony procent stosowany jest względem osób fizycznych, których roczny dochód brutto nie przekracza 85 528 złotych. Obliczenie podatku w takiej sytuacji wygląda następująco:

Dochód brutto (maksymalnie 85 528 złotych) x 18% – kwota zmniejszająca podatek = Podatek od uzyskanego przychodu.

W takiej sytuacji najwyższa kwota podatku jaką będzie można odliczyć wynosi 15 395 złotych 4 grosze.

Drugi próg podatkowy

Drugi próg podatkowy w Polsce równy jest 32%. Odnosi się do tych ludzi, których dochód brutto w ciągu roku jest wyższy niż 85 528 złotych. W tym momencie należy się zatrzymać i uważnie zwrócić uwagę co to oznacza. Osoby zarabiające więcej niż podana kwota wcale nie podlegają 32% od całego dotychczasowo uzyskanego dochodu. Drugi próg podatkowy pobierany jest dopiero od nadwyżki przychodu brutto (poniżej tej kwoty nadal obowiązuje 18%). Algebraicznie można to przedstawić w następujący sposób:

15 395 złotych 4 grosze (maksymalna kwota uzyskana z pierwszego progu podatkowego) + 32% nadwyżki rocznego przychodu brutto – kwota zmniejszająca podatek = Podatek dochodowy

Kwota wolna od podatku

Rozmawiając o progach podatkowych w Polsce należy wspomnieć również o kwocie wolnej od podatku. Dlaczego? Ponieważ do danej wielkości uzyskanych przychodów brutto podatek dochodowy nie obowiązuje. W 2018 roku ma ona wzrosnąć do 8 000 złotych brutto. W roku 2017 była równa 6 600 złotych brutto. Oznacza to, że pierwszy próg podatkowy obowiązywać będzie dla rocznych przychodów brutto z zakresu 8 000 – 85 528 złotych.

Zostaw komentarz

piętnaście + sześć =